zondag 20 oktober 2019

Praktijkinformatie

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

  • mw. E. Versteegh is aanwezig op: maandag, woensdag en donderdag
  • mw. A. Homan is aanwezig op: dinsdag, donderdag en vrijdag
  • dhr. W. ten Veen is aanwezig op: maandag t/m vrijdag
  • dhr. A. Vos is aanwezig op: maandag en woensdag

Visites aanvragen: bij voorkeur voor 11.00 uur.

  • praktijk dr. Versteegh / dr. Homan : 0299 - 673 118
  • praktijk dr. ten Veen / dr. Vos : 0299 - 415 019

De assistente zal vragen naar uw klachten; dit om te bepalen hoe snel medische hulp gewenst is.
Soms zal zij u adviezen geven. Dit wordt met de huisarts nabesproken. Ook de assistente heeft beroepsgeheim.

Avondspreekuur:

Het is mogelijk om op onze praktijk een afspraak te maken voor het avondspreekuur. Het avondspreekuur is op donderdagavond tussen 17.00 en 19.00 uur en is een extra service voor patiënten voor wie het lastig is om overdag naar de praktijk te komen.

U kunt overdag contact opnemen met de doktersassistente om een afspraak te maken voor dit spreekuur.
Tijdens het avondspreekuur wordt de praktijktelefoon niet opgenomen. U kunt buiten kantooruren met spoedvragen contact opnemen met de Huisartsenpost via 0299 - 31 32 33.

Telefonisch spreekuur huisarts:

Terugbelspreekuur - wilt u dezelde dag worden teruggebeld, dan graag voor 11.00 uur aanvragen.

Online afspraak maken:

U kunt nu ook online een afspraak maken: klikt u hier

Herhaalrecepten:

Medicijnen vóór 11.00 aangevraagd kunnen dezelfde dag na 14.00 opgehaald worden bij de apotheek, anders de volgende werkdag.

  • via deze website: kiest u hier voor herhaalrecept
  • telefonisch via de assistente:

praktijk dr. Versteegh / dr. Homan: 0299 - 673 118
praktijk dr. ten Veen / dr. Vos: 0299 - 415 019

  • de verpakking met etiket in het mandje op de balie deponeren
  • per fax ( 0299 - 673 934) Vermeld dan duidelijk uw naam, adres en geboortedatum, de naam van het medicijn en de dosering.


Doorgeven uitslagen/gegevens

- Uitslagen en gegevens van personen > 16 jaar worden niet verstrekt aan derden, dus niet aan partner/ouders/kinderen. De patient moet zelf de praktijk bellen of langskomen om de uitslag te verkrijgen, tenzij patient toestemming heeft gegeven (mondeling of schriftelijk en dit in het dossier is vastgelegd)

- Uitslagen en gegevens met betrekking tot personen < 12 jaar worden uitsluitend verstrekt aan zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

- Uitslagen en gegevens van personen tussen de 12 – 16 jaar worden aan het kind + wettelijke vertegenwoordiger doorgeven. Tenzij het kind bezwaar maakt tegen het doorgeven van uitslagen aan de wettelijk vertegenwoordiger. 

- Verstrekken van medische gegevens aan derden (instanties, ketenzorg, andere zorgverleners) wordt uitsluitend gedaan met toestemming van de patient of de wettelijk vertegenwoordiger.

S p o e d g e v a l l e n :

Uitsluitend voor spoedgevallen zijn wij tussen 8.00 en 17.00 uur direct bereikbaar op de spoedlijn:
0299 - 372 541.
‘s Avonds, ‘s nachts en in het weekend kunt u bellen met: Spoedpost Waterland: 0299 - 31 32 33.

U kunt bovenstaande informatie hier downloaden.

Scroll to top